Poskytujeme komplexnú fyziatricko - rehabilitačnú starostlivosť na základe zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami.

Nadštandardné služby

  • využitie ESWT / extracorporeal shock wave therapy / čiže liečba tzv.  rázovými vlnami
  • HIL terapia / high intenstity laser / čiže liečba vysokovýkonným laserom
  • manuálna lymfodrenáž  certifikovaným terapeutom
  • metodika DNS / dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie / 
 

Preventívna a rekondičná rehabilitačná starostlivosť nad rámec zdravotného poistenia

  • ponúkame možnosť pokračovať v komplexnej rehabilitačnej liečbe v prípade že táto už nie je hradená zo zdravotného poistenia 
  • fyzioterapia a fyzikálna liečba na vlastnú žiadosť v rámci prevencie, rekondície a regeneráci