Informácia pre pacientov

1. Ako sa objednať

  • osobne na ambulancii u asistentky alebo telefonicky na čísle 0905 442 244 v čase ordinačných  hodín lekára

2. Čo je potrebné doložiť 

  • výmenný list /poukaz/ od všeobecného lekára alebo špecialistu, výnimkou sú akútni pacienti s neodkladným zdravotným stavom
  • odborné nálezy a dokumentáciu vzťahujúcu sa  k ochoreniu
  • RTG, CT, MR, CD obrazových vyšetrení  a popisy ak pacient takúto má
  • odborné nálezy  o celkových vážnych ochoreniach / napr. kardiologické, onkologické a iné /

V prípade poúrazových a pooperačných stavov je nutné doniesť aj odborné nálezy  z prvého vyšetrenia, následné kontroly, správy z hospitalizácie, v prípade operácie prepúšťaciu  správu z nemocnice.

Ak je na poslednom odbornom náleze  odporúčanie na rehabilitáciu, táto správu slúži ako poukaz a ostáva u nás, odporúčame vyhotoviť kópiu.

3. Termín vyšetrenia 

  • pri maximálnom úsilí , presný čas vyšetrenia  nevieme garantovať. Niektorí pacienti sa zdržia na vyšetrení vzhľadom k charakteru ochorenia dlhšie ako sme predpokladali, sú menej mobilní, vyžadujú asistenciu, niektoré deti menej spolupracujú , pomedzi objednaných pacientov  podávame injekcie, laser, vracajú sa k nám pacienti, ktorí boli odoslaní na RTG- sú to pacienti ktorí už sú v diagnostickom a liečebnom procese, preto  je potrebné aby ste mali časovú rezervu, čas vyšetrenia je len orientačný

Po vyšetrení lekár zostaví rehabilitačný program, pacient je  objednaný na jednotlivé procedúry.

Termíny Vám  budú pridelené. Ak máte špeciálne požiadavky a potrebujete individuálnu asistenciu personálu pri zostavovaní harmonogramu procedúr táto požiadavka je spoplatňovaná podľa cenníka.

4. Zmena termínov 

  • ak na vyšetrenie nemôžete prísť v dohodnutom termíne prosíme zrušte svoju objednávku aspoň 24 hodín  predtým telefonicky alebo  cez SMS,  Váš termín môžeme ponúknuť inému

V prípade že sa nemôžete dostaviť na procedúru prosíme Vás o telefonické oznámenie, resp. cestou SMS.  

V prípade ak sa nedostavíte na dohodnutý  termín procedúry  a nedáte nám vedieť, vzhľadom na množstvo pacientov  Vaše termíny budú poskytnuté ďalšiemu pacientovi.

Prosíme o dochviľnosť, v prípade že sa dostavíte na terapie  mimo Vášho termínu   a sú prítomní za Vami nasledujúci pacienti nemusíte byť ošetrený.

Ďakujeme za porozumenie.