O nás

Naše pracovisko poskytuje rozsiahlu škálu ambulantnej rehabilitačnej starostlivosti pre klientov s postihnutím pohybového ústrojenstva rôznorodého pôvodu.

  • Akútne aj chronické bolesti chrbtice, kĺbov končatín a ich funkčné poruchy. 
  • Pooperačné stavy / operácie klbov horných a dolných končatín, operácie chrbtice / a poúrazové stavy.
  • Stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách s oslabením sily svalovej končatín, poruchou rovnováhy, koordinácie pohybov.
  • Svalové nerovnováhy u detí, chybné držanie tela, skoliózy.
  • Infekčné, úrazové poruchy nervových koreňov a spletí, ochrnutie tvárového nervu.
  • Psychosomatické poruchy, neurologické poruchy vrátane tetanického syndrómu.
  • Bolesti hlavy z krčnej chrbtice , migrény, kombinované bolesti hlavy, únavový syndróm.

Pre každého pacienta je po vyšetrení vypracovaný individuálny liečebný plán, ktorým sa zvyšuje efektivita liečebného procesu.

Využitie relaxačných a rekondičných procedúr neuhrázadných zdravotnou poisťovňou klienta podľa dohovoru. Služby poskytuje vysoko erudovaný personál pod vedením rehabilitačného lekára.

Do pozornosti poistencom EU.
Ste poistencom EU a máte problém absolvovať rehabilitácie?
Prihláste sa nám.