Ordinačné hodiny

Pacientov na vyšetrenie objednávame

osobne v ambulancii alebo telefonicky.
Objednanie na vyšetrenie na čísle 0905 442 244 ( asistentka p. Cséfalvay ) v čase:

od 08.00 hod. do 14.00 hod. / pondelok, utorok, štvrtok, piatok / 
od 10.00 hod. do 16.00 hod. / streda /

Na vyšetrenie je potrebné doložiť:

1. výmenný lístok od všeobecného lekára resp. špecialistu.
Upozornenie - bez výmenného poukazu pacient nemôže byť vyšetrený / okrem akútnych stavov /.
2. príslušnú dokumentáciu / napr. pri úrazoch nálezy z traumatológie, chirurgie, neurologické, ortopedické nálezy /
3. obrazovú dokumentáciu / popisy a CD z RTG, z MR /.
4. ďalšiu relevantnú dokumentáciu / napr. kardiologické odborné nálezy, onkologické odborné nálezy a pod. /.

Ordinačné hodiny lekára

Pondelok 07:30 - 14:00 hod.
Utorok 07:30 - 14:00 hod.
Streda 09:15 - 16:15 hod.
Štvrtok 07:30 - 13:00 hod.
Piatok 07:30 - 12:00 hod.

Oddelenie fyzikálnej liečby a LTV

Pondelok 07:00 - 15:00 hod.
Utorok 07:00 - 15:00 hod.
Streda 07:00 - 15:00 hod.
Štvrtok 07:00 - 15:00 hod.
Piatok 07:00 - 15:00 hod.