Plynové injekcie

Plynové injekcie  navodzujú také biochemické zmeny krvi, pri ktorých jej hlavnými prejavmi je významné zlepšenie miestneho aj celkového prekrvenia.

Miestnou aplikáciou čistého medicinálneho CO2 do podkožia sa umelo navodzuje stav kyslíkového dlhu, ktorý aktivizuje všetky mechanizmy, ktorým organizmus aktívne reaguje na zvládnutie tejto prechodnej situácie. Dôsledkom je zlepšenie prekrvenia tkanív, oveľa lepšie využitie kyslíkových rezerv, zlepšenie výživy tkanív, uvoľnenie svalových stuhnutí, nepružného väziva, ale tiež podpora regenerácie tkanív a spomalenie degeneratívnych procesov .To v konečnom dôsledku vedie k zlepšeniu celkovej výkonnosti organizmu, lepšej tolerancii rehabilitačnej záťaže a k zlepšeniu funkcií pohybového aparátu. Mediciálny oxid uhličitý sa do organizmu vpravuje formou podkožných injekcií. Možná je denná aplikácia, alebo 2- 3 krát v týždni celkove do 10 krát a potom ešte doplniť niekoľkými injekciami v rozmedzí 2 až 3 týždňov, opakovať o 4 - 6 mesiacov.

Zoznam služieb

* LTV =  liečebná telesná výchova

Cenník služieb

rehabilitačné centrum rehabkarehabilitačné centrum rehabkarehabilitačné centrum rehabkarehabilitačné centrum rehabka